Acción Preventiva o Acción Punitiva
Conducta cívica o Conducta reprochable
Hecho social inocuo o Hecho antisocial
Comportamiento Neutral o Comportamiento desviado
Fidelidad a las normas o Inobservancia legal
Reafirmación de valores o Defraudación de los mismos
Autoprotección o autopuesto
Predelictual o Postdelictual
Ex Ante o Ex Post
Ex nunc o Ex tunc
Propter Hoc o Post Hoc
A Priori o A Posteriori
Proactivo o Reactivo
Antes o Después
Previsión o Reacción
Previo o Posterior
Previsor o Control
Oportuno o Atrasado
Causas o Consecuencias
Síntomas ( Med) o signos
Precedente o Consecuente
Retrospectiva o Prospectiva
Prioridad o Postergación
Advertir u Omitir
Cautela o Inadvertido
Formativo o Tutorial
Before ( Ing) o After
Vor ( Ale) o Nach
Ursachen ( Ale) o Auswirkung
Prima (Ita) o Edopo
Avant (Fr) o Aprés

Puntuación: 0 / Votos: 0