Contacto

Anexos:

5820 – Complejo de Innovación Académica

3144 – Aulas Multiuso

3147, 3148 – Área de Programación

Correos:

espacios-academicos@pucp.pe

aulasmultiuso@pucp.edu.pe